106 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž

Et geet am Liewen net dorëm Zieler ze erreechen fir glécklech ze sinn, mee dorëm glécklech Zieler ze erreechen.

Christian Bischoff

Es geht im Leben nicht darum, Ziele zu erreichen, um glĂŒcklich zu sein, sondern glĂŒcklich Ziele zu erreichen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s