110 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wann’s de den Reebou


Wer den Regenbogen will muss den Regen in Kauf nehmen. If you want the rainbow you have to deal with the rain. John Green

Wann’s de den Reebou gesinn wĂ«lls muss de den Reen an Kaf huelen.

John Green

Wer den Regenbogen will muss den Regen in Kauf nehmen. If you want the rainbow you have to deal with the rain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s