119 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž De Wand kanns de net Ă€nneren…

Aristoteles

De Wand kanns de net Ànneren, mee du kanns dÀin Seegel anescht setzen. Wir können den Wind nicht Àndern, aber die Segel anders setzen. We cannot direct the wind. But we can adjust the sails. Aristoteles

De Wand kanns de net Ànneren, mee du kanns dÀin Seegel anescht setzen.

Aristoteles

Wir können den Wind nicht Àndern, aber die Segel anders setzen. We cannot direct the wind. But we can adjust the sails.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s