121 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Keen, deen sĂ€in Bescht ginn huet…

George Halas

Keen, deen sÀin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit. Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es spÀter bereut. Nobody who ever gave his best regretted it. George Halas

Keen, deen sÀin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit.

George Halas

Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es spÀter bereut. Nobody who ever gave his best regretted it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s