131 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Et ass net ze wĂ©ineg ZĂ€it dĂ©i mer hunn…

Seneca

Et ass net ze wéineg ZÀit déi mer hunn, mee ze vill ZÀit de mer net notzen. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.

Et ass net ze wéineg ZÀit déi mer hunn, mee ze vill ZÀit de mer net notzen.

Seneca

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s