134 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž D’Geheimnis vum Erfolleg ass…

Mark Twain

D'Geheimnis vum Erfolleg ass unzefÀnken. Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. The secret of getting ahead is getting started. Mark Twain

D’Geheimnis vum Erfolleg ass unzefĂ€nken.

Mark Twain

Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. The secret of getting ahead is getting started.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s