126 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Net alles wat’s de verlĂ©iers…

Net alles wat's de verléiers ass en Verloscht. Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

Net alles wat’s de verlĂ©iers ass en Verloscht.

Onbekannt

Nicht alles was du verlierst, ist ein Verlust. Not everything you lose is a loss.

125 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Sich net no Feeler…

Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no Léisungen. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don't find fault, find a remedy. Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no LĂ©isungen.

Henry Ford

Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don’t find fault, find a remedy.

124 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Anstatt deng Dreem opzeginn…

Anstatt deng Dreem opzeginn gëff léiwer deng Zweiwel op.

Onbekannt

Anstatt deine TrĂ€ume aufzugeben, gib lieber deine Zweifel auf. Don’t give up your dreams. Give up your doubts.

123 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Wann et dech net fuerdert…

Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, Ànnert et dech och net. Wenn es dich nicht fordert, verÀndert es dich auch nicht. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Fred DeVito

Wann et dech net fuerdert, Ànnert et dech och net.

Fred DeVito

Wenn es dich nicht fordert, verĂ€ndert es dich auch nicht. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.

122 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž D’Liewen besteet zu 10% aus dem…

Charles R. Swindoll

D'Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers. Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll

D’Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passĂ©iert an zu 90% draus weis de drop reagĂ©iers.

Charles R. Swindoll

Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

121 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Keen, deen sĂ€in Bescht ginn huet…

George Halas

Keen, deen sÀin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit. Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es spÀter bereut. Nobody who ever gave his best regretted it. George Halas

Keen, deen sÀin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit.

George Halas

Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es spÀter bereut. Nobody who ever gave his best regretted it.

120 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Et ass net wichteg wei grouss…

Et ass net wichteg wei grouss den Ă©ischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet. Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.

Et ass net wichteg wei grouss den Ă©ischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet.

Onbekannt

Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.

119 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž De Wand kanns de net Ă€nneren…

Aristoteles

De Wand kanns de net Ànneren, mee du kanns dÀin Seegel anescht setzen. Wir können den Wind nicht Àndern, aber die Segel anders setzen. We cannot direct the wind. But we can adjust the sails. Aristoteles

De Wand kanns de net Ànneren, mee du kanns dÀin Seegel anescht setzen.

Aristoteles

Wir können den Wind nicht Àndern, aber die Segel anders setzen. We cannot direct the wind. But we can adjust the sails.

118 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Net wĂ«llen ass de Grond…

Seneca

Net wëllen ass de Grond, net kënnen ass den Virwand. Nicht wollen ist der Grund, nicht können nur der Vorwand. Nolle in causa est, non posse praetenditur. Seneca

Net wëllen ass de Grond, net kënnen ass den Virwand.

Seneca

Nicht wollen ist der Grund, nicht können nur der Vorwand. Nolle in causa est, non posse praetenditur.

117 đŸŒžđŸ’Ąâ˜€ïž Ziel net Deeg…

Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt. ZĂ€hle nicht die Tage, sorge dafĂŒr, dass jeder Tag zĂ€hlt. Don't count the days. Make the days count. Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt.

Muhammad Ali

ZĂ€hle nicht die Tage, sorge dafĂŒr, dass jeder Tag zĂ€hlt. Don’t count the days. Make the days count.