134 🌸💡☀️ D’Geheimnis vum Erfolleg ass…

Mark Twain

D'Geheimnis vum Erfolleg ass unzefänken. Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. The secret of getting ahead is getting started. Mark Twain

D’Geheimnis vum Erfolleg ass unzefänken.

Mark Twain

Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. The secret of getting ahead is getting started.

121 🌸💡☀️ Keen, deen säin Bescht ginn huet…

George Halas

Keen, deen säin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit. Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut. Nobody who ever gave his best regretted it. George Halas

Keen, deen säin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit.

George Halas

Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut. Nobody who ever gave his best regretted it.

116 🌸💡☀️ Déi knubbelegst Stroossen…

Déi knubbelegst Stroossen feieren oft no Uewen.	Die holprigsten Straßen führen oft nach oben.

Déi knubbelegst Stroossen feieren oft no Uewen.

Onbekannt

Die holprigsten Straßen führen oft nach oben.

078

Wann de Plang net funktionéiert, änner däin Plang awer nimools däin Ziel.

Onbekannt

Wenn der Plan nicht funktioniert, dann ändere den Plan. Aber niemals das Ziel. If the plan doesn’t work, change the plan but never the goal.