127 🌸💡☀️ Genéiss de Moment…

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.	Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

Genéiss de Moment, éier en zur Erënnerung gëtt.

Onbekannt

Genieße den Moment, bevor er zur Erinnerung wird. Cherish every moment before it becomes a memory. Enjoy the moment before it becomes a memory.

090

Et sinn deng Gedanken, déi dech gutt oder béis, traureg oder glécklech, aarm oder räich maachen.

Onbekannt

Es sind deine Gedanken, die dich gut oder böse, traurig oder glücklich, arm oder reich machen. It is your thoughts that make you good or bad, sad or happy, poor or rich.

071

Wann e Mënsch eppes falsch gemaach huet, vergiess net all déi Saachen déi en virdrun richteg gemaach huet.

Onbekannt

Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht hat, vergiss nicht all die Dinge, die er vorher richtig gemacht hat. When someone does something wrong, don’t forget all the things they did right.

058

Et ginn just zwee Deeg an dengem Liewen, un deenen’s Du näischt änneren kanns: den een ass gëschter an den aneren ass muer.

Dalai Lama

Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man so gar nichts tun kann: der eine heißt gestern, der andere heißt morgen; also ist heute der richtige Tag um zu lieben, zu glauben, zu handeln und vor allem zu leben. There are only two days in the year that nothing can be done. One is called yesterday and the other is called tomorrow, so today is the right day to love, believe, do and mostly live.

052

Wann d’Liewen der Zitrounen gëtt, maach eng Limonade.

Elbert Hubbard

Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. When life gives you lemons, make lemonade. If You Have a Lemon, Make a Lemonade.