122 🌸💡☀️ D’Liewen besteet zu 10% aus dem…

Charles R. Swindoll

D'Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers. Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll

D’Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers.

Charles R. Swindoll

Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

117 🌸💡☀️ Ziel net Deeg…

Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt. Zähle nicht die Tage, sorge dafür, dass jeder Tag zählt. Don't count the days. Make the days count. Muhammad Ali

Ziel net Deeg. Maach dass all Dag zielt.

Muhammad Ali

Zähle nicht die Tage, sorge dafür, dass jeder Tag zählt. Don’t count the days. Make the days count.

091

Bleif net ze laang an der Vergaangenheet, dreem net ze vill vun der Zukunft mee konzentréier dech op dësen Moment.

Buddha

Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

071

Wann e Mënsch eppes falsch gemaach huet, vergiess net all déi Saachen déi en virdrun richteg gemaach huet.

Onbekannt

Wenn ein Mensch etwas falsch gemacht hat, vergiss nicht all die Dinge, die er vorher richtig gemacht hat. When someone does something wrong, don’t forget all the things they did right.

059

D’Konscht vum Liewen besteet doran, ze léieren am Reen ze danzen, amplaz ëmmer just op d’Sonn ze waarden.

Vivian Greene

Die Kunst zu Leben besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten. Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain.

058

Et ginn just zwee Deeg an dengem Liewen, un deenen’s Du näischt änneren kanns: den een ass gëschter an den aneren ass muer.

Dalai Lama

Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man so gar nichts tun kann: der eine heißt gestern, der andere heißt morgen; also ist heute der richtige Tag um zu lieben, zu glauben, zu handeln und vor allem zu leben. There are only two days in the year that nothing can be done. One is called yesterday and the other is called tomorrow, so today is the right day to love, believe, do and mostly live.