133 🌸💡☀️ Wann’s der et kanns virstellen…

Walt Disney

Wann's der et kanns virstellen, kanns de et och maachen. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch machen. If you can dream it, you can do it. Walt Disney

Wann’s der et kanns virstellen, kanns de et och maachen.

Walt Disney

Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch machen. If you can dream it, you can do it.

125 🌸💡☀️ Sich net no Feeler…

Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no Léisungen. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don't find fault, find a remedy. Henry Ford

Sich net no Feeler, sich no Léisungen.

Henry Ford

Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. Don’t find fault, find a remedy.

122 🌸💡☀️ D’Liewen besteet zu 10% aus dem…

Charles R. Swindoll

D'Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers. Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll

D’Liewen besteet zu 10% aus dem wat der passéiert an zu 90% draus weis de drop reagéiers.

Charles R. Swindoll

Das Leben besteht zu 10% daraus, was Dir passiert, und zu 90% daraus, wie Du darauf reagierst. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.

120 🌸💡☀️ Et ass net wichteg wei grouss…

Et ass net wichteg wei grouss den éischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet. Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.

Et ass net wichteg wei grouss den éischten Schratt ass, wichteg ass an wei eng Richtung en geet.

Onbekannt

Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Direction is so much more important than speed. Many are going nowhere fast.

103 🌸💡☀️

Vergiess net ze laachen.

De Glécksatelier

Vergiss nicht zu lachen. Don’t forget to smile. N’oublie pas de sourire.

092

Zum Schluss gëtt alles gutt. Wann et nach net gutt ass, dann ass et nach net de Schluss.

Oscar Wilde

Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Everything is going to be fine in the end. If it’s not fine it’s not the end.

090

Et sinn deng Gedanken, déi dech gutt oder béis, traureg oder glécklech, aarm oder räich maachen.

Onbekannt

Es sind deine Gedanken, die dich gut oder böse, traurig oder glücklich, arm oder reich machen. It is your thoughts that make you good or bad, sad or happy, poor or rich.