112 🌸💡☀️ D’Wéidoen wat’s de haut fills…

Stephen Richards

D'Wéidoen wat's de haut fills ass d'Stäerkt déi's de muer spiers. Der Schmerz, den du heute fühlst ist die Stärke, die du morgen spürst. The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. Stephen Richards

D’Wéidoen wat’s de haut fills ass d’Stäerkt déi’s de muer spiers.

Stephen Richards

Der Schmerz, den du heute fühlst ist die Stärke, die du morgen spürst. The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow.