121 🌸💡☀️ Keen, deen säin Bescht ginn huet…

George Halas

Keen, deen säin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit. Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut. Nobody who ever gave his best regretted it. George Halas

Keen, deen säin Bescht ginn huet, huet et spéider bereit.

George Halas

Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut. Nobody who ever gave his best regretted it.

104 🌸💡☀️

Wann et der net gefält wou’s de stees dann änner deng Platz. Du bass keen Bam.

Jim Rohn

Wenn dir nicht gefällt wie die Dinge sind, ändere sie, Du bist kein Baum. If you don’t like how things are, change it. You are not a tree.

082

Anstatt op Perfektioun ze waarden, géi einfach lass mat deem wat’s Du hues an verbesser et ënnerwee.

Paul Arden

Zu viele Menschen verschwenden zu viel Zeit auf die perfekte Vorbereitung, statt darauf, es wirklich zu tun. Statt auf Perfektion zu warten, geh los mit dem, was du hast, und verbessere es unterwegs. Too many people spend too much time trying to perfect something before they actually do it. Instead of waiting for perfection, run with what you go, and fix it along the way.

063

Wann’s de et probéiers, riskéiers de en Feeler. Wann’s de et net probéiers, hues de en Feeler gemaach.

Onbekannt

Wenn du es versuchst, riskierst du einen Fehler. Wenn du es nicht versuchst, hast du einen Fehler gemacht.